resultaat

Uiteindelijk wordt ieder mens gelukkiger van een gezonde balans tussen wie je bent, wat je doet en waar je werkt. Inzicht in deze drie aspecten helpen je bij het kiezen van een nieuwe werkomgeving (instroom), de groei en ontwikkeling van je talent (doorstroom) en het maken van een – al dan niet zelf gekozen – volgende stap in je leven (uitstroom).

resultaat

Dit geldt ook voor organisaties. Wanneer zij inzicht hebben in het eigen ‘wie, wat, waar’, weten zij medewerkers niet alleen te binden, maar ook te (blijven) boeien. En mocht het moment van uitstroom zijn gekomen, dan kan vanuit een zorgvuldig opgebouwde relatie worden gewerkt aan een respectabele wijze van vertrek en een weer uitnodigende toekomst.

Wie ik ben

De combinatie van persoonlijke gesprekken en gevalideerde assessment instrumenten geven je inzicht je talent, in de innerlijke drijfveren, kwaliteiten, kansen en mogelijkheden, maar ook eventuele valkuilen en belemmeringen. Ook ontstaat een eerlijk beeld met welke beroepsgroepen er affiniteit is, in wat voor organisatievorm iemand het beste tot zijn recht komt en wat de motivatie- en bindingsfactoren zijn.

Wat ik doe

Een talent is geen beroep. Je kunt ‘onderwijzer zijn’ zonder voor de klas te staan, en een ‘verzorger’ kan ook werken in een kantooromgeving. Om inzicht te krijgen in ‘wat ik doe’ wordt samen gekeken naar opleidingen, werkervaring en functionele mogelijkheden, maar ook naar nevenfuncties, hobby’s en van jongs af aanwezige interessegebieden. Hierdoor ontstaat een meer innerlijk gevoel en daarmee eerlijker carrièreperspectief.

Waar ik werk

Of een werkplek bij ons past wordt bepaald door veel verschillende factoren. Van praktische aspecten als bereikbaarheid, arbeidsvoorwaarden en baanzekerheid tot meer emotionele als omvang, werksfeer en collega’s. En komt iemand meer tot zijn of haar recht in een hiërarchische structuur of juist in een wat informelere setting. Een passende werkomgeving kan alleen worden bepaald in samenhang met ‘wie’ en ‘wat’. Een juiste balans tussen deze drie draagt bij aan een beter functioneren, meer voldoening en daardoor duurzame inzetbaarheid.