werkwijze

Onze werkwijze is doelgericht en pragmatisch, met respect voor de mens waarbij vertrouwen en integriteit voorop staat. Meer dan 20 jaar ervaring in loopbaanbegeleiding en een uitgebreid netwerk van coaches en adviseurs maken het mogelijk aan te sluiten op individuele behoeften en processen.

werkwijze

De juiste ‘klik’ tussen coach en gecoachte is essentieel voor het vervolgtraject, evenals het werken vanuit een helder geformuleerde begeleidingsvraag en -behoefte. We starten daarom altijd met een uitgebreid kennismakings- en intakegesprek waarin de begeleidingsvraag wordt aangescherpt en het gezamenlijk doel wordt vastgesteld. Ook wordt er een inventarisatie gemaakt van alle verder beschikbare informatie en dossiers. Feedback vindt plaats in de vorm van een Plan van Aanpak.

De volgende stap is meestal de inzet van een of meerdere tests, welke ontwikkeld zijn door DilemmaManager© en online gemaakt kunnen worden. De tests zijn afgestemd op het opleidingsniveau, de betreffende functie en uiteraard begeleidingsvraag en gesteld doel.

De uitkomsten van de tests worden in feedbackgesprekken, vergezeld van een objectieve toelichting, besproken en geven een beeld van iemands innerlijke drijfveren en werkvoorkeuren, kansen en mogelijkheden, maar ook eventuele belemmeringen en verplichtingen. Deze informatie vormt de basis voor verdere begeleiding en kan leiden tot aanpassing van het oorspronkelijke Plan van Aanpak.

Wij leveren ondersteunende diensten in de complete keten van duurzame inzetbaarheid vanuit instroom, via doorstroom naar (natuurlijke) uitstroom.

Instroom

  • Werving en selectie
  • Re-integratie 1e spoor

Doorstroom

  • Loopbaanonderzoek en -begeleiding
  • Verzuimbegeleiding
  • Jobcoaching

Uitstroom

  • Re-integratie 2e spoor
  • Outplacement